4 batana u bazi

Baza batana nastala je u okviru projekta “Batane u rovinjskoj luci danas” koji je započeo 2004. godine, s otvaranjem Kuće o batani/Casa della batana. U sklopu stalnog postava je interaktivni pano s poljima u kojima su bile upisane registarske oznake batana koje odgovaraju podacima iz registra rovinjske lučke kapetanije. Mladi članovi Foto sekcije udruge “Galileo Galilei” iz Rovinja, pod mentorstvom rovinjskog fotografa Gorana Ukića, proveli su terensko istraživanje i fotografirali tijekom 2005. godine sve batane koje su usidrene u rovinjskoj luci. Članovi dokumentarističke sekcije pod vodstvom mentora Miroslava Stanišića sve su fotografije digitalizirali, primjereno arhivirali i tako je nastala baza podataka o rovinjskim batanama. Istraživanje je tijekom 2006. godine nastavila suradnica Ekomuzeja Vida Papić, koja je anketirala vlasnike 28 sačuvanih rovinjskih batana i kroz anketu dobila niz važnih podataka o brodicama i njihovim vlasnicima (podebljane riječi su odgovori sudionika ankete). Ovaj je materijal podloga za daljnje sustavno dokumentiranje i katalogiziranje rovinjskih batana na kojima se temelji njihovo sustavno čuvanje i održavanje.

RV 881

vlasnik: Rigo Ludvig
Slika Opis

RV 881

Rigo Ludvig

Prvi vlasnik Rigo Ludvig

Vrsta Pokrivena

Materijali Borovina i hrastovina

Jedro Ne

Svrha korištenja Ribarenje

Mjesta za ribarenje Monte, Sv. Katarina, Lone, Škaraba

Alati korišteni pri ribarenju Pušća

Ulov Lignja, sipa

Vez Ispred bivšeg Putnika

RV 133

vlasnik: Macarol Silvano
Slika Opis

RV 133

Macarol Silvano

Prvi vlasnik On je prvi vlasnik.

Vrsta Klasična

Materijali Vjerojatno tvrdo drvo, hrastovina i jelovina.

Jedro Ne.

Svrha korištenja Ribarenje, kupanje

Mjesta za ribarenje Škaraba, Crveni otok

Alati korišteni pri ribarenju Pušća

Ulov Sipa

Vez Blizu broda «Vila Velebit», na Velikom molu.

RV 1171

vlasnik: Benussi Bortolo
Slika Opis

RV 1171

Benussi Bortolo

Prvi vlasnik Benussi Bortolo

Vrsta Klasična

Materijali Tvrdo drvo

Jedro Ne

Svrha korištenja ribarenje

Mjesta za ribarenje Sveti Ivan, Šturago, Gustinja, Dvije sestrice

Alati korišteni pri ribarenju Vrša

Ulov Ušata, orada, ugor, hlap

Vez Preko puta Amfore, blizu bivšeg kina Beograd

RV 1098

vlasnik: Budicin Francesco
Slika Opis

RV 1098

Budicin Francesco

Prvi vlasnik Budicin Francesco i Peteršić Sergio kupili su je prije 20-ak godina od Bradetić Roberta.

Vrsta Batana sa staklenim dnom

Materijali Borovina

Jedro Ne

Svrha korištenja Ribarenje

Mjesta za ribarenje Gustinja, Dvije sestrice, Veštar, Polari

Alati korišteni pri ribarenju Parangal

Ulov Orada, špar fratar

Vez Preko puta Papige

Članovi fotosekcije