Zbog nepostojanja pravnog okvira za registraciju ekomuzeja u Republici Hrvatskoj, Ekomuzej batana registriran je od 2007. godine kao neprofitna udruga građana Kuća o batani.

Upravljanje Ekomuzejom provodi se na dvije razine: na razini užeg menadžmenta i na razini radnih sekcija kojima se realiziraju raznorodni cjelogodišnji programi. U upravljanju Ekomuzejom od početaka sudjeluje tvrtka Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje projektima u kulturi i turizmu iz Zagreba (www.muze.hr).

 

Uži menadžment

Predsjednik: Valerio Drandić
Tajnik: Riccardo Bosazzi
Stručno-programska voditeljica: Dragana Lucija Ratković, Muze d.o.o.
Koordinator djelatnosti: Marino Budicin
Knjigovodstvo: Martina Šain

 

Radne sekcije

Muzeološka sekcija (Dragana Lucija Ratković)
Sekcija povijesnih i arhivskih istraživanja (Marino Budicin)
Sekcija knjižnice i arhiva (Delia Quarantotto)
Enogastronomska sekcija (Sergio Ferrara)
Pedagoška sekcija (Angela Preden)
Sekcija „Oglavno jedro“ (Alvise Benussi)
Sekcija za očuvanje i valorizaciju rovinjske glazbene i dijalektalne tradicije (Luciano Sugar)
Sekcija „Barkariola“ (Giordano Banich)
Dokumentaristička sekcija (Boris Vučković)
Sekcija za upravljanje web stranicom (Dragana Lucija Ratković)
Sekcija graditelja batana i maketa i nematerijalne baštine (Mladen Takač)
Sekcija za međunarodnu kulturnu suradnju (Dragana Lucija Ratković)
Sekcija za suvenire (Ornella Košara)