Knjiga Rovinjska batana i njezino jedro autora Libera Benussija drugo je izdanje rovinjskog Ekomuzeja i prva je monografija posvećena jednoj vrsti brodice na Jadranu.

Knjiga Rovinjska batana i njezino jedro 1

Autor: Libero Benussi
Izdanja / Edizioni: Kuća o batani /Casa della batana, Rovinj / Rovigno, 2007.

Ovo je neosporno neosporno knjiga o brodici batani, ali i o ljudima koji su uz nju generacijama svojih predaka vezani, pa možemo slobodno reći da je, poput samog Ekomuzeja, ova knjiga jedan od ključeva za upoznavanje Rovinja i njegovih žitelja na vrlo izravan, ali i intiman način. Naime, u knjizi se spominju gotovo svi oni koji su u posljednjih stotinjak godina bili vezani uz batanu, bilo da je riječ o vlasnicima batana, graditeljima, ribarima ili pak njezinim istraživačima i štovateljima, uglavnom svima onima koji su živi prenosioci njezine tradicije…

Posebnu kvalitetu knjizi daje svakako njezina dvojezičnost, što je jedno od obilježja samoga grada, ali i batanine sadašnjosti i budućnosti koja je danas, iako se svojim porijeklom veže uz autohtonu rovinjsku talijansku zajednicu, važan most povezivanja svih njegovih stanovnika. I konačno, ova je knjiga još jedan doprinos valorizaciji rovinjske pomorske i brodograditeljske tradicije kojom je kreativno i razigrano prezentirana jedna od faseta Rovinja kao turističke destinacije, važan medij komunikacije namijenjen brojnim posjetiteljima ovoga grada, Istre i Hrvatske! 

Isječak iz knjige:

...Već dulje vrijeme želim sustavno povezati u jednu cjelinu tematiku batane i njezina jedra. Ove stranice, međutim, ne bi postojale bez podrške mnogih prijatelja, zanesenjaka i entuzijasta koji su mi pomogli utvrditi mnoge dragocjene detalje. Za mene, kao i za njih, batana je oduvijek predstavljala život, radost, kontinuitet, nadu i snove. Nekih prijatelja više nema, ali se nadam da će ove stranice, osim sjećanja na njih, svjedočiti i o njihovom iznimnom trudu u očuvanju i brizi za tradiciju batane u našem gradu. Posebno se zahvaljujem Francu Dirittiju za njegov izuzetan doprinos nastanku ove knjige. Jedriti batanom i njezinim oglavnim jedrom, iako samo kroz redove ovoga kratkog pregleda, za mene predstavlja veliko zadovoljstvo... 

Libero Benussi

Fotogalerija Rovinjska batana i njezina jedra

batana jedro 1 Batana jedro 2 Batana jedro 3
Batana jedro 4 Batana jedro 5 Batana jedro 6
Batana jedro 7 Batana jedro 8 Batana jedro 9
Batana jedro 10 Batana jedro 11 Batana jedro 12
Batana jedro 13 Batana jedro 14 Batana jedro 15
Batana jedro 16 Batana jedro 17 Batana jedro 18
Batana jedro 19 Batana jedro 20 Batana jedro 21
Batana jedro 22 Batana jedro 23 Batana jedro 24
Batana jedro 25 Batana jedro 26 Batana jedro 27
Batana jedro 28 Batana jedro 29 Batana jedro 30
Batana jedro 31 Batana jedro 32 Batana jedro 33
Batana jedro 34 Batana jedro 35 Batana jedro 36
Batana jedro 37 Batana jedro 38 Batana jedro 39
Batana jedro 40 Batana jedro 41 Batana jedro 42
Batana jedro 43 Batana jedro 44 Batana jedro 45
Batana jedro 46 Batana jedro 47 Batana jedro 48
Batana jedro 49 Batana jedro 50 Batana jedro 51
Batana jedro 52 Batana jedro 53 Batana jedro 54
Batana jedro 55 Batana jedro 56 Batana jedro 57
Batana jedro 58 Batana jedro 59 Batana jedro 60
Batana jedro 61 Batana jedro 61 Batana jedro 62
Batana jedro 62 Batana jedro 63 Batana jedro 63
Batana jedro 64 Batana jedro 64 Batana jedro 65
Batana jedro 65 Batana jedro 66 Batana jedro 66
Batana jedro 67 Batana jedro 67 Batana jedro 68
Batana jedro 68 Batana jedro 69 Batana jedro 69
Batana jedro 70 Batana jedro 70 Batana jedro 71
Batana jedro 72 Batana jedro 73 Batana jedro 74
Batana jedro 75 Batana jedro 76 Batana jedro 77
Batana jedro 78 Batana jedro 79 Batana jedro 80
Batana jedro 81 Batana jedro 82 Batana jedro 83
Batana jedro 84 Batana jedro 85 Batana jedro 86
Batana jedro 87 Batana jedro 88 Batana jedro 89
Batana jedro 90