Udruga „Kuća o batani-Casa della batana“ na temelju Odluke Predsjednice INT-BAT 060, pokreće provedbu natječaja za popravak jedne rovinjske batane s rokom do 25.7. Dokument s uvjetima natječaja potražite ovdje.