Poslanje Ekomuzeja

Utemeljen na principima znanja, poštivanju kulturnog i baštinskog kontinuiteta i dijaloga, inkluzije, inovativnosti, interdisciplinarnosti i multimedijalnosti, Ekomuzej batana svojim raznorodnim programima istražuje, vrednuje, štiti, interpretira, re-kreira, prezentira i komunicira materijalnu i nematerijalnu maritimnu baštinu te aktivno osnažuje kulturni identitet i posebnost grada Rovinja kao mjesta ugodnog za život za sve svoje stanovnike i kao jedinstvenog odredišta za sve svoje posjetitelje.

Krovni ciljevi Ekomuzeja

Razvoj i inovacije ekomuzeoloških principa, primijenjenih u lokalnoj sredini za njezine potrebe kroz poticanje inovativnog participativnog kulturnog turizma i raznolikih programa za osnaživanje kulturnih kompetencija zajednice za održivi razvoj, ključni su zadaci rovinjskog ekomuzeja. Ništa manje značajni ciljevi su osvještavanje uloge batane kao važne karike interkulturnog dijaloga kojim se rovinjska zajednica umrežava s velikom obitelji tradicionalnih plovila i s njima povezanih lokalnih zajednica na Jadranu i Mediteranu te aktivno doprinosi međunarodnim inicijativama zaštite maritimne baštine i kulture Europe i svijeta.

Sastavnice Ekomuzeja i gdje se nalaze

Svoje poslanje i krovne ciljeve Ekomuzej komunicira i realizira putem svojih glavnih sastavnica:

  1. Kuća o batani, lokalnog naziva muòstra, središnji je interpretacijski i dokumentacijski centar sa stalnom izložbom;
  2. Spacio Matika, lokalnog naziva spàcio, mjesto je kušanja, mirisanja, slušanja i pjevanja lokalne maritimne baštine;
  3. Mali škver, lokalnog naziva peîcio squèro, mjesto je slavljenja nematerijalne baštine gradnje batane;
  4. Rovinjska regata tradicijskih drvenih brodica s oglavnim i latinskim jedrom ili jednostavno Regata, glavna je rovinjska fešta brodica, mora i mornara;
  5. Batanini puti: od Malog mola do Spacia Matika i rovinjskom rivom, dva su tematska puta - prvi morem u pratnji barkariola, a drugi je šetnja rivom, kojom posjetitelji upoznaju i doživljavaju Rovinj iz “batanine perspektive”.