S ciljem podizanja svijesti i prenošenja znanja o tradiciji gradnje batane, pripremili smo sklopivi model ove male barke i online dostupnu demonstraciju procesa izgradnje. Ova inspirativna suradnja je realizirana s ARCHIPlay studiom u sklopu projekta ARCA ADRIATICA Interreg Italy-Croatia.