Rovinj je  oduvijek bio okrenut moru. U prilog tome ide i njegov drugi naziv stečen krajem 19. stoljeća; Popolana del mare, odnosno Pučanka mora.

Udruga 'Kuća o batani-Casa della batana' temeljem ekomuzeoloških principa valorizira, interpretira i prezentira maritimnu baštinu Rovinja od 2004. godine, a sada, dio bogatih istraživanja objedinjuje u aplikaciji kojom na aktivan način možete upoznati 'naš' grad.

Batanina baštinska šetnja vodi vas kroz 20 maritimnih točaka Rovinja. Uključuje točke koje je moguće razgledati na kopnu, dakle šetnjom, ali i one za čije je istraživanje potrebno otisnuti se na more. Aplikacija nudi mogućnost istraživanja i iz vlastitog doma.

Audio, video i tekstualni opisi lokacija i današnje snimke rovinjskog fotografa Dalibora Talajića vodit će vas ulicama ovog ribarskog gradića, a arhivski vizualni materijali oživljeni tehnologijom proširene stvarnosti, omogućit će vam pogled na Rovinj kakav je nekada bio.

Posebna vrijednost aplikacije ogleda se u korištenju lokalnog rovinjskog dijalekta – ruvignis – i to putem zabilježenih anegdota, navođenjem toponima i korištenejm izvornih rovinjskih glazbenih podloga.

Zahvaljujući GPS koordinatama lokacija, 'Batanina šetnja' vam nudi ne samo mogućnost upoznavanja rovinjske pomorske i kulturne baštine već vam istovremeno služi i kao vodič kroz odabrani dio grada i rovinjski arhipelag.

Aplikacija je nastala u okviru CULTURECOVERY Interreg Central Europe projekta i sufinancirana je sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Link na aplikaciju:

iOS https://apps.apple.com/zw/app/batana-walk/id1515461173

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.divit.ar.Batana.KucaOBatani&hl=gl&gl=US