Udruga "Kuća o batani" jedina je istarska udruga kojoj je, pod vodstvom Tamare Nikolić Đerić, odobren projekt u sklopu Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. na području Istarske županije

Nakon projekata CULTURECOVERY- INTERREG CENTRAL EUROPE i Mala barka 2- INTERREG SI-HR na kojima je Udruga "Kuća o batani" jedan od partnera, upravo je odobren i projekt ARCA ADRIATICA - INTERREG ITALY-CROATIA. Kako je naglasio istarski župan Valter Flego, prilikom predstavljanja rezultata javnog poziva za dostavu „standard“ projektnih prijedloga u sklopu Programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. na području Istarske županije, gotovo 32 milijuna kuna koji u Istru stižu iz EU fondova predstavlja veliki uspjeh.

Među 11 projekata odobrenih Istarskoj županiji nalaze se projekti odobreni razvojnim agencijama i ustanovama Istarske županije, dok su ostali subjekti gradovi Labin, Buje i Poreč, Zračna luka Pula, Lučka uprava Rovinj te Udruga „Kuća o batani”.

Tamara Nikolić Đerić predsjednica Udruge "Kuća o batani" i programska voditeljica Ekomuzeja batana/Ecomuseo batana, pojašnjava kako je Udruga uspjela ući u ovo odabrano društvo pokazujući da su ovakve rezultate mogu ostvariti i druge udruge unatoč novim legislativnim okvirima koji predstavljaju izazov za njihov rad:" Otkako sam preuzela vodstvo Ekomuzeja Batana najprije kao programska voditeljica, a kasnije i predsjednica, želja mi je bila podići dotad ostvaren uspjeh na jednu novu razinu. Pod time mislim na razvoj kadrova, snažniju međunarodnu suradnju i širi utjecaj na sve društvene strukture Grada. Izazov je bio ogroman posebno uslijed novih legislativnih okvira za rad udruga koji su često u koloziji sa zakonima u kulturi i ugostiteljstvu, a koji su nama relevantni za rad. Batana je prepoznata kao jedna od najboljih praksi očuvanja NKB na razini UNESCO-a, međutim, to nas (i dalje) ne isključuje iz svakodnevnih borbi za dokazivanjem svrsishodnosti ovakvih modela očuvanja kuturne baštine. Poseban problem predstavljale su, dakako, financije, stoga sam jednostavno morala uprijeti sve snage, pisati, raditi na partnerstvima i planiranju kako bismo danas imali tri EU projekta koje uspješno provodimo. Jer, iako nije lako doći do fondova, još je teže uspješno provesti ono što je planirano. Ne mogu reći da je lako jer je pritisak zaista velik, posebno zbog rokova i nedostatka novaca u fazi predfinanciranja, međutim dobrim strateškim planiranjem Batana plovi dalje! Međunarodna dimenzija projekata daje dodatni poticaj svima nama da rastemo i dijelimo naše iskustvo s drugima uvijek s ciljem aktivnog očuvanja kulturne baštine i razvoja održivog turizma” naglasila je Tamara Nikolić Đerić.