Press konferencija povodom sastanka Upravnog odbora projekta "Mala barka 2 - Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana", sufinanciranog sredstvima EU fonda za regionalni razvoj iz Programa suradnje INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA će se održati 6. srpnja u 10 h u rovinjskom Domu kulture, Trg maršala Tita 3, a na njoj će govoriti Melita Raukar, pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Dejan Kocijančić, direktor Turističke zajednice Izole te Tamara Nikolić Đerić, stručno-programska voditeljica Ekomuzeja batana/Ecomuseo batana i predsjednica Udruge "Kuća o batani".

Glavni cilj projekta Mala barka 2 je očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj pomorske baštine pograničnog područja kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma.

Projekt ima sijedeće specifične prekogranične ciljeve:

  • Katalogizirati i očuvati pomorsku baštinu: iako je pomorska baština pograničnog područja iznimno bogata i vrijedna, ona nikada nije popisana i stručno katalogizirana kako bi se mogla unijeti u nacionalne registre materijalne i nematerijalne baštine te time trajno sačuvala od nestajanja. S obzirom da je još vrlo malo osoba koje poznaju stare vještine i zanate, ovo je krajnji trenutak da se oni sačuvaju. Tehnički opis starih plovila i baza pomorske baštine biti će osnova za oživljavanje virtualnog muzeja kojim će se ostvariti ovaj cilj.
  • Izgraditi turističku infrastrukturu: to su interpretacijski muzeji koji postaju nositelji turističkog proizvoda. Projekt planira urediti muzej na otvorenom u Nerezinama – brod tipa loger, Krku, Piranu i Izoli. Osim toga obnovit će se i male barke koje će u više mjesta predstavljati izložbene primjerke baštine na otvorenom, a ujedno služiti na manifestacijama u regatama starih plovila.
  • Razviti prekogranični turistički proizvod: projekt će razviti i implementirati na cijelom području turistički proizvod na temelju zajedničke pomorske baštine. Uključivat će višednevne manifestacije u velikom broju mjesta (ne samo partnera) koje će imati postavljene elemente prikaza tradicije i pomorske baštine, zajedničke turističke prekogranične itinerare, zajedničke i jedinstveno obilježavanje uključenih atrakcija, koordiniranu promociju, sustavan razvoj kroz mrežu stručnjaka i dionika uključenih u rad centara izvrsnosti, centara promocije i sl.