Radni sastanak i prezentacija Centra izvrsnosti Rovinj-Rovigno (ARCA ADRIATICA INTERREG ITALY-CROATIA) održan je s ciljem uspostave zajedničkih mjera očuvanja jedrenja oglavnim i latinskim jedrom.

Udruga i Ekomuzej "Kuća o batani - Casa della batana" i naš prelijepi Rovinj - Rovigno bili su 11. veljače 2020. domaćini radnom sastanku i prezentaciji Centra izvrsnosti na kojem su sudjelovali predstavnici Asocijacije pomorskih muzeja Mediterana (AMMM). Na sastanku, a kasnije i javnoj prezentaciji održanoj u prostorijama “Spacio Matika”, govorilo se o mjerama očuvanja jedrenja oglavnim i latinskim jedrom na nacionalnoj razini upisom u Registar kulturnih dobara i moguće međunarodne nominacije umijeća plovidbe latinskim i oglavnim jedrom na Mediteranu na UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta.

Tijekom sastanka utvrđeno je da se projekt provodi kao „transverzalni“ tj. onaj koji povezuje članice AMMM uvažavajući njihove lokalne realitete i mogućnosti.

Sastanku su nazočili članovi radnog tijela: Elvira Mata i Olga Lopez iz Pomorskog muzeja Barcelona-Španjolska, Davide Gnola iz  Pomorskog muzeja Cesenatico-Italija, Maria Paola Profumo iz Pomorskog muzeja Genova- Italija, Tamara Nikolić Đerić, Tanja Ranić Rovis i Alvise Benussi iz Udruge i Ekomuzeja "Kuća o batani - Casa della batana", te Tea Perinčić iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka kao predstavnici iz Hrvatske.

Nastavak aktivnosti sukladan utvrđenom planu rada očekuje se tijekom foruma AMMM u Barceloni od 8.-10. lipnja kad bi se trebao održati sastanak radne skupine.