On line predbilježbe

Predbilježbe za dolazak

Broj rezervacija (osoba)

Datum korištenja usluge

calendar

Mogućnost slanja info letka


Kako bi rezervacija bila važeća, molimo Vas da uplatite akontaciju u iznosu od 30% od cijene na naš račun ili direktno u Ekomuzeju batana (Obala P. Budicin 2, Rovinj) najkasnije jedan dan prije održavanja večere.

Žiro-račun Udruge Kuća o batani/Casa della batana
IBAN: HR7023600001101989920,
OIB: 67561418887,
Obala P. Budicin 2,
52210 Rovinj-Rovigno


Hvala na prijavi!