ARCA ADRIATICA:  Zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine

www.italy-croatia.eu

 

Projekt „Zaštita, promocija i turistička valorizacija jadranske pomorske baštine“ ili skraćeno ARCA ADRIATICA, dio je treće prioritetne osi „Okoliš i kulturna baština“ programa INTERREG Italija- Hrvatska. Provođenje projekta službeno je započelo 1. siječnja 2019. godine, a trajat će do 30. lipnja 2021. godine. Budući da se nastavlja raditi na zajedničkoj zaštiti, promociji i turističkoj valorizaciji jadranske pomorske baštine, projekt ARCA ADRIATICA predstavlja svojevrsni nastavak uspješno realiziranih EU projekata Mala barka i Mala barka 2.

Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkog turističkog proizvoda baziranog na načelima društvene i ekološke održivosti kojim se ujedno valorizira, čuva, štiti i promiče bogata pomorska baština pograničnog područja. Kroz niz mjera i projektnih aktivnosti nastojat će se u što većoj mjeri zaštiti postojeća materijalna i nematerijalna pomorska baština, kao i pridonijeti stvaranju novog turističkog proizvoda te jedinstvene i prepoznatljive prekogranične destinacije.

Ukupna vrijednost projekta je 3,16 milijuna eura, a financiran je od strane Europske komisije iz Europskog fonda za regionalni razvoj s 2,69 milijuna eura, a na njemu će surađivati 10 partnera iz Hrvatske i Italije.

Trajanje projekta: 01. siječnja 2019. – 30. lipnja 2021.

Budžet projekta: 3.168.790,00 € (23.544.109,70 kn)
85% sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj - 2,693,471.50 €
15 % sufinancirano od strane projektnih partnera - 475,318.50 €

Budžet Udruga i Ekomuzej „Kuća o batani - Casa di Batana“: 1.220.180,00 kn  (€ 164.605,00, sufinanciranje 85%)

Projektni partneri: • Primorsko-goranska županija (HR) • Općina Malinska – Dubašnica (HR) • Turistička zajednica Kvarnera (HR) • Ekomuzej „Kuća o batani - Casa di Batana“ (HR) • Općina Cervia (IT) • Općina Cesenatico (IT) • Mediteranski poljoprivredni institut Bari (IT) 3 • Općina San Benedetto del Tronto (IT) • Sveučilište ´Ca Foscari´ Venecija (IT) • Općina Tkon (HR)

Web stranica projekta: https://www.italy-croatia.eu/

Projekt će na području uključenih partnera maksimalno zaštiti postojeću materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu te će ju kroz niz mjera sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod. Tematski turizam je trend u svijetu i za razliku od masovnog koji je trenutno dominantan u obalnom području obje države, nije vezan za ljetni period, odnosno, turisti ga vole i žele konzumirati u razdobljima kada nema gužvi. Dakle, idealan za rješavanje općeg problema turističke sezonalnosti. 

Prekogranična suradnja multiplicira efekt jer zajednički razvoj garantira veću kvalitetu, uspješnost i razmjenu turista.

Integralni prekogranični kulturno-turistički proizvodi povezati će sadržaje te povećati ekonomsku, društvenu i kulturnu prekograničnu razmjenu. Turistički subjekti promovirati će dvije prekogranične regije kao jednu integralnu prekograničnu destinaciju, promovirajući sličnosti regija i komplementarnost zajedničke kulturne ponude.

Kao ključni rezultat provedbe projekta očekuje se veća vidljivost uključenih destinacija, povećanje dostupnosti pomorske baštine svim skupinama društva (virtualni muzej, muzeji na otvorenom, interpretacijski centri), povećanje broja posjetitelja u pograničnom području, povećanje broja trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine (kroz interpretacijske centre, virtualni muzej, bazu pomorske baštine, tehničke karakteristike plovila), povećanje turističke infrastrukture temeljene na pomorskoj baštini (interpretacijski centar u Malinskoj, Cerviji, Veneciji, Rovinju i Tkonu te obnova malih barki koje će biti živi primjeri i izlošci u lučicama i na regatama), povećanje broja educirane djece i posjetitelja o pomorskim zanatima i vještinama (Akademija pomorskih zanata i vještina) i prepoznavanje cijelog obalnog pograničnog područja kao jedne turističke destinacije (kroz intenzivnu zajedničku promotivnu kampanju).

Ekomuzej Batana u sklopu projekta Arca Adriatica organizirat će manifestacije vezane uz promociju tradicijske brodogradnje i maritimne baštine, poput 14. Regate plovila s oglavnim i latinskim jedrom i drugih tradicionalnih plovila te gastro-maritimnu manifestaciju povodom božićnih blagdana. Nastavit će raditi na bazi podataka pomorske baštine Zapadne Istre., razvijati dalje Centar izvrsnosti te Akademiju pomorskih zanata. Organizirat ćemo radionicu o maritimnim izrazima na lokalnom dijalektu, a u planu je i radionica gradnje barke batela u suradnji s Tehničkom školom Pula smjer brodograđevni tehničar.