Rovinj i “Kuća o batani” dio su projekta CULTURECOVERY

Udruga-Ekomuzej „Kuća o batani“ od 2017. godine dio je projekta Interreg Central Europe CULTURECOVERY u kojem Hrvatska, Italija, Austrija, Mađarska, Poljska i Slovenija partnerski ujedinjuju snage kako bi obnovili i očuvali nematerijalnu kulturnu baštinu. Nositelj projekta je Ekomuzej soli i mora iz talijanskoga grada Cervia u pokrajini Emilia Romagna.

Cilj projekta CULTURECOVERY jest razvoj novih pristupa za inovativno očuvanje, obnovu i promociju nematerijalne kulturne baštine. Projektne aktivnosti izvode se na općinskoj i regionalnoj razini te se posebice usredotočuju na ekomuzeje kao lokalne nositelje nematerijalne kulturne baštine.

Projekt podrazumijeva izradu zajedničke transnacionalne strategije, usporedbu različitih upravljačkih praksi, praktične obuke o konceptima upravljanja i očuvanja nematerijalne baštine te aktivnosti koje se usredotočuju na informacijske i komunikacijske tehnologije, kreativne industrije, i uključivanje škola.

Zaštitom i revitalizacijom kulturne baštine putem ranije osnovanih ekomuzeja projekt utječe na razvoj lokalne zajednice na način da ekomuzeji postanu svojevrsni »motor« u obogaćivanju sadržaja i kvalitetnijeg života u određenoj turističkoj sredini. Projekt spaja različite narode i kulture, valorizira njihove posebnosti i nematerijalnu baštinu, rukotvorine i autohtone proizvode, karakteristične za svaku zemlju.

Culturecovery je projekt koji će trajati tri godine i u koji će biti uloženo više od milijun i pol eura iz FESR-a (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) iz europskog programa teritorijalne suradnje centralne Europe 2014-2020.


FAZE REALIZACIJE PROJEKTA

ANALIZA I DEFINIRANJE ZAJEDNIČKE TRANSNACIONALNE STRATEGIJE ZA OČUVANJE I OBNOVU NAEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE KROZ EKOMUZEJE

Strategija se bavi održivim upravljanjem i inovativnim očuvanjem, obnovom i promocijom nematerijalne kulturne baštine. Usporedbom različitih upravljačkih praksi, zajednička transnacionalna strategija kombinira teorijske pristupe s detaljnim savjetovanjem lokalnih dionika i pridruženih partnera.
Ključni sastavni dijelovi strategije su implementacija participativnih programa u projektnim područjima, integracija kreativnih industrija i održiva konsolidacija lokalnog turizma.

JAČANJE KAPACITETA I INOVATIVNI UPRAVLJAČKI MODELI OČUVANJA, OBNOVE I PROMOCIJE NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE     

Inovativni upravljački modeli osiguravaju kontinuirano sudjelovanje zajednice. Svaki projektni partner implementira programe praktične obuke o konceptima upravljanja. Lokalni dionici mogu naučiti o očuvanju kulturne baštine te povećati kvalitativno i kvantitativno uživanje nematerijalne kulturne baštine.
Cilj je inkorporacija i razvoj „identiteta mjesta“ unutar integrirane odgovorne turističke ponude. Jačanje kapaciteta i stvaranje novih radnih mjesta čuvaju održivost i kontinuitet aktivnosti.  

AKCIJSKI PLANOVI ZA OČUVANJE I PROMOCIJU NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE

Kroz akcijske planove nematerijalna se kulturna baština pretvara u društvenu i ekonomsku imovinu. Odgovarajuće pilot aktivnosti usredotočuju se na informacijske i komunikacijske tehnologije, kreativne industrije, participativne aktivnosti i uključivanje škola.
Informacijske i komunikacijske tehnologije te kreativne industrije koriste se prilikom komunikacije sa širom publikom, primjerice putem javnog video natjecanja.
Sudjelujući procesi aktivno uključuju lokalno stanovništvo u obnovu, interpretaciju i promociju vlastite kulturne baštine. Projektni partneri zajednički implementiraju pilot aktivnosti namijenjene školama kako bi podigle svijest adolescenata o važnosti nematerijalne kulturne baštine.

PARTNERI PROJEKTA

Austrija
•    Agencija za ruralni razvoj Styria

Hrvatska
•    Udruga-Ekomuzej „Kuća o batani“„
•    Općina Mošćenička Draga

Mađarska
•    Jezero Balaton, Agencija za koordinaciju razvoja „„
•    Jezero Velencei Razvojno neprofitno društvo

Italija „„
•    Općina Cervia (vodeći partner) „„
•    Konzorcij DELTA 2000

Poljska
•    Fondacija aktivnih ljudi i mjesta

Slovenija
•    Općina Pivka